MENU-PATTERN
HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ
SCROLL DOWN
SCROLL-DOWN
QUY TRÌNH ĐẦU TƯ
Tìm hiểu thông tin chi tiết về Khu công nghiệp.Khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp. LỰA CHỌNVỊ TRÍ LÔ ĐẤT 01 Thoả thuận và ký Biên bản ghi nhớ thuê lại đất.Đặt cọc Tiền Thuê Cơ Sở Hạ Tầng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký Biên bản ghi nhớ. THỎA THUẬNTHUÊ ĐẤT & ĐẶT CỌC 02 Lập và trình hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký Biên bản ghi nhớ.Khu công nghiệp hỗ trợ các Nhà đầu tư trong quá trình lập hồ sơ và các thủ tục hành chính liên quan. LẬP HỒ SƠĐẦU TƯ 03 Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp được cấp trong vòng 05 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ. ĐĂNG KÝDOANH NGHIỆP 04 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong vòng 07 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ. ĐĂNG KÝĐẦU TƯ 05 KÝ HỢP ĐỒNGTHUÊ ĐẤT 05 Bàn giao chi tiết các mốc giới của lô đất tại hiện trường Khu công nghiệp.Thanh toán tiền Tiền Thuê Cơ Sở Hạ Tầng trong vòng 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất.Thỏa thuận điểm đấu nối hạ tầng của lô đất với hạ tầng chung của khu công nghiệp phục vụ công tác thiết kế và thi công công trình củaNhà đầu tư. BÀN GIAO ĐẤT 06 Các thủ tục bao gồm: Hồ sơ PCCC tại CA tỉnh, Hồ sơ đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Sở tài nguyên môi trường và thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng tại BQL các KCN tỉnh. THỦ TỤC MÔI TRƯỜNGVÀ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 07 XÂY DỰNG VÀĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 08 Hoàn trả tiền đặt cọc Không chấp nhận Chấp nhận Ký Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thanh toán Tiền Thuê Cơ Sở Hạ Tầng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. Tuân thủ Giấy phép xây dựng và các quy định của Khu công nghiệp về quản lý xây dựng
VIEW-MORE
VIEW-MORE
HỖ TRỢ TỪ HÒA PHÁT
Nhà đầu tư được hướng dẫn và hỗ trợ miễn phí các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư với thời gian nhanh chóng:
Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
VIEW-MORE